Jak zablokovat stránky
Jaký intranetový systém vybrat?
Software pro HelpDesk
Informace o obcích a městech
Sledování práce na PC
Nabídky práce, volná místa
Nejbližší lékárna
Designové doplňky
Síťové nástroje online
Tvorba dotazníků zdarma
Tvorba online testů zdarma
Správa sítí
Elektonický neviditelný plot pro psy
Pojízdné tabule
Sdílení tabulek
Práce
Vyhledat práci   Vložit životopis   Vstup pro firmy / vložení inzerátů   Životopis - vzor Nápověda Kontakt

Volné místo, nabídka práce:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu Stavební technik/čka

Město (Kraj), ulice: Chomutov (Chomutov) Zborovská  | Více informací o Statutární město Chomutov
Obor: Stavebnictví a reality
Smlouva: Na dobu neurčitou
Typ úvazku:
Nabízený plat: 23730
Práce z domu: NE

Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu Stavební technik/čka

Popis pozice:
Přijmeme Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu Stavební technik/čka
- Nástup od 2017-12-01
- Jednosměnný provoz
- Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené a označené obálce "Neotvírat - výběrové řízení - ORI - stavební technik/technička" zašlete tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 2. října 2017 do 16,00 hod. na adresu Magistrát města Chomutova, kancelář tajemníka, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov nebo doručte osobně v téže lhůtě do podatelny Magistrátu města Chomutova, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. Informace k pracovnímu místu na tel. čísle 474 637 241, 725 586 172, Mgr. Hana Nováková. Místo výkonu práce - Statutární město Chomutov. Stručné vymezení pracovní náplně - odkaz na www.chomutov-mesto.cz Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.: " úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, " dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, " ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy. Další požadavky dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu: " vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo, " vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo, " střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví. Výhodou: " zvláštní odborná způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC, ve znění pozdějších předpisů pro správní činnost při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění, " zkušenosti s řízením investičních akcí (bude zřejmé z životopisu), " schopnost práce s technickou dokumentací, stavebními výkresy, orientace v územním plánu, " zkušenost s řízením investičních akcí ve veřejné správě, " zájem o problematiku udržitelného městského rozvoje, urbanismu, rozvoje veřejného prostoru atp., " zkušenosti s realizací investičních projektů financovaných ze strukturálních fondů EU, " zkušenosti s realizací projektů se zapojením více subjektů v přípravné, realizační i provozní fázi, " znalosti legislativy v oblasti stavebního zákona, " flexibilita, schopnost pracovat v zátěžových situacích, samostatnost v rozhodování, " komunikační schopnosti, zodpovědnost, vysoké pracovní nasazení, " aktivní znalost práce na PC (MS Office, Windows, Excel, Internet), " řidičský průkaz skupiny B. Písemná přihláška musí obsahovat: " jméno, příjmení a titul uchazeče, " datum a místo narození, státní příslušnost, " místo trvalého pobytu, " číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, " telefonní a e-mailový kontakt, " datum a podpis uchazeče. Výčet požadovaných dokladů k přihlášce: " životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, " ověřená kopie nebo originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, " ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, " případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost, " souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle § 5 odst. 2 zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobní Platové zařazení: 9. platová třída podle nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech z

Požadujeme:
- Vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)

Nabízíme:
- Plat v kč: od 15780 do 23730

Web: http://www.chomutov-mesto.cz
Kontakt: Podlahová, Ivana
Email: nic
Telefon: zasílatdo13.12.+420 201 1(výběrovéřízení)
Při zájmu o volné místo Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu Stavební technik/čka, uvádějte, kde jste inzerát nalezli.

Nabídka práce, volné místo

Máme pro Vás 53780 inzerátů.Vybrané profese
© Schindler Systems, s.r.o. - Všechna práva vyhrazena.
Přihlášení pro uchazeče

Uživatelské jméno:

Heslo:

Registrovat se
Zapomenuté heslo

Proč s námi